Er is een betekenisverschil.

 

vleien

naar de mond praten, de ijdelheid strelen
Ik voel me bijzonder gevleid door uw complimenten.

 

vlijen

voorzichtig neerleggen
Zij vlijde zich zonder schroom tegen hem aan.

 

De uitdrukking in het gevlij komen wordt vaak met een ei geschreven. Ten onrechte, maar wel begrijpelijk. Want de uitdrukking betekent: 'zich vlijen of plooien naar de wensen van een ander', en dat lijkt weer veel op gevlei. Beide woorden in één zin: De directeur was het gevlei beu van al die medewerkers die bij hem in het gevlij wilden komen.

 

De variatie ei-ij kent meer woordparen. Voor andere struikelblokken kijkt u bij bereiden / berijden.