Er is een klein betekenisverschil.

 

twijfelen

in onzekerheid verkeren, besluiteloos zijn, in tweestrijd verkeren
Hij twijfelt nog of hij de baan zal aannemen.

 

weifelen

in onzekerheid verkeren, besluiteloos zijn, aarzelen
Hij weifelde meer dan tien seconden voor hij een antwoord gaf.

 

De woorden overlappen elkaar grotendeels in betekenis. Een heel fijnzinnig onderscheid kan gemaakt worden op basis van de herkomst van de woorden. Twijfelen heeft te maken met twee. Vandaar het betekeniselement 'tweestrijd' en het niet kunnen kiezen tussen twee mogelijkheden. In het twijfelen-voorbeeld: de baan nemen of niet.

 

Weifelen heeft te maken met wuiven: heen en weer bewegen zoals soms bij aarzelend nadenken. In het weifelen-voorbeeld suggereert twijfelen eerder 'wel of niet antwoorden'; weifelen suggereert hier eerder een algemenere onzekerheid.

 

Maar als u niet kunt kunt kiezen tussen twijfelen en weifelen, dan mag u twijfelen en weifelen niet vermengen tot wijfelen; kies dan voor het veel frequentere twijfelen. En als u twijfelt, niet weifelt, over de ei en de ij, onthoud dan dat het langste woord een lange ij krijgt.

 

Voor de taalliefhebbers beide woorden nog even in één zin: De goal van de linksbuiten in de eerste helft neemt mijn twijfels over het weifelend spel nog niet weg.

 

De variatie ei-ij kent meer woordparen. Voor andere struikelblokken kijkt u bij bereiden / berijden.