Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in stijl.


Enkele woorden van Griekse of Latijnse herkomst kennen een klassiek meervoud én een Nederlands meervoud. Een klassiek meervoud klinkt iets deftiger.


Soms zijn taalgebruikers zich er niet van bewust dat een woord van klassieke herkomst al in het meervoud staat, zoals bij musea. Ze zetten er dan ten onrechte nog een -s achter: musea’s. Andersom kan het ook: taalgebruikers gaan er soms van uit dat er een meervoudsvorm op -a bestaat, terwijl dat niet zo is. Er bestaan bijvoorbeeld geen platfora (maar wel platforms).

 

Daarom twee waarschuwingen:

  1. Plak geen -’s achter Latijnse meervouden. De woorden musea’s en centra’s zijn fout.
  2. Niet alle woorden op -um hebben een meervoud op -a. Er bestaan geen fotoalba.


De bekendste woorden met een klassiek en een Nederlands meervoud zijn de volgende: