Er is een betekenisverschil.

 

ten slotte

tot slot
Ten slotte zei hij niets meer.

 

tenslotte

welbeschouwd, per slot van rekening
Je bent tenslotte maar één keer jong.

 

In een enkel geval betekenen twee woorden aaneen iets anders dan wanneer er een spatie tussen staat. Voor een lijst met woordparen waarbij een spatie betekenisverschil geeft, kijkt u bij achter elkaar / achterelkaar.