Er is een betekenisverschil.

 

taiga

noordelijkste zone waar nog naaldbomen groeien, grenzend aan de toendra
De taiga beslaat grote delen van Canada, Scandinavië en Rusland.

 

toendra

boomloze zone tussen de toendra en het poolgebied
Er bestaat niet alleen een polaire toendra. Kenners spreken ook over een 'alpine toendra' hoog in de Alpen.