Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

Dit woord dat 'drukte, onenigheid, rumoer' betekent, en verwant is aan stampen, kan met ei en ij worden geschreven. Stampij schijnt de oudste rechten te hebben. Het is onduidelijk waarom de spellingregelaars ook stampei hebben goedgekeurd, maar laten we daarover geen stampij maken.

 

Er zijn meer woordparen waarbij een klein verschil in spelling geen betekenisverschil geeft. Voor een overzicht van deze woordparen kijkt u bij aambeeld / aanbeeld.