Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

Een zelfstandig naamwoord op -s krijgt in het meervoud doorgaans een z: laars-laarzen, hals-halzen. In enkele gevallen blijft de s staan, omdat die in het meervoud ook gehoord wordt: impulsen, tendensen, walsen. In sommige gevallen zijn s en z beide goed, omdat beide uitspraakvarianten frequent voorkomen, zoals bij sponsen / sponzen. Voor meer voorbeelden kijkt u bij forensen / forenzen.

 

Sponsen of sponzen komt ook nog voor als werkwoord met de betekenis: 'schoonmaken met een spons'. Het gebruik van de s of de z veroorzaakt bij het vervoegen van de werkwoorden een verschil in schrijfwijze. Het is sponsen-sponste-gesponst of sponzen-sponsde-gesponsd.