Er is een betekenisverschil.

 

bandeloos
losbandig
Hij leidde een bandeloos leven.


bandloos
zonder band
Zij droeg een jurk met bandloze taille.


Bij enkele woorden op -loos geeft de e betekenisverschil. Dit geldt niet alleen voor woorden eindigend op -loos, maar ook voor woorden die eindigen op -lijk. De vormen zonder e hebben doorgaans een letterlijke betekenis; de vormen met e hebben een meer figuurlijke betekenis. Zie ook:

  • goddeloos / godloos
  • nameloos / naamloos
  • smakeloos / smaakloos
  • stromeloos / stroomloos
  • werkeloos / werkloos
  • zinneloos / zinloos
  • zorgeloos / zorgloos
  • zouteloos / zoutloos