Er is geen betekenisverschil.

 

Velen denken dat deze kleine tong een slibtong heet omdat die zich in het slib ophoudt. Heel begrijpelijk, maar niet juist. Deze tong is heel klein, en slipt daarom door de mazen van een gewoon net heen. Daarom wordt een sleepnet gebruikt. Misschien gebruiken restaurants vaak slibtong om te verhullen dat die tong zo klein is, maar de officiële spelling is sliptong. Toch wel jammer dat nu het woord sliptong bezet is. Anders had onze taal nog een mooi woord vrij voor de vertaling van slip of the tongue.