Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

Het woord voor 'bijkomstig' of 'in tweede instantie' wordt meestal gespeld als secundair. Opmerkelijk genoeg wordt de spelling secondair ook goed gerekend, terwijl het woord seconde hier toch geen rol speelt. En het is ook onwaarschijnlijk dat het Engelse secondary voor 'ondergeschikt' hier een rol heeft gespeeld.

 

Er zijn meer woordparen waarbij een klein verschil in spelling geen betekenisverschil geeft. Voor een overzicht van deze woordparen kijkt u bij aambeeld / aanbeeld.