Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

In sommige gevallen zijn s en z beide goed omdat beide uitspraakvarianten frequent voorkomen. Voor meer voorbeelden kijkt u bij forensen / forenzen.

 

Het gebruik van de s of de z veroorzaakt bij het vervoegen van deze werkwoorden een verschil in schrijfwijze. Het is schransen-schranste-geschranst of schranzen-schransde-geschransd.