Er is een klein betekenisverschil.

 

te ruste leggen

begraven; laten rusten / slapen
Na de rouwdienst leggen wij moeder te ruste op het parochiekerkhof.

 

te rusten leggen

laten rusten / slapen; begraven
De prinses legde zich te rusten onder het grote baldakijn.

 

Voor de betekenis 'begraven' wordt meestal de vorm zonder -n gebruikt. Maar let op, laat uit de context duidelijk zijn of de prinses nog leeft als ze te ruste wordt gelegd.