Waarschuwing: dit moet u alleen lezen wanneer u zich voorbereidt op een dicteewedstrijd of wanneer u het prettig vindt om suppoosten in musea aan te spreken op mogelijke foutjes in onderschriften bij schilderijen.

 

Onze Gouden Eeuw heeft aan schilders diverse Ruisdaelen of Ruysdaelen opgeleverd. In die tijd was de schrijfwijze van achternamen nog niet zo vastgelegd als nu. De schilder -i, Jacob van Ruisdael (1629–1682), is vooral bekend geworden door zijn Hollandse luchten met die prachtige wolkenpartijen. De schilder-y, zijn oudere neef Salomon van Ruysdael (1603?–1670) was meer geïnteresseerd in de typisch Hollandse (rivier)landschappen. Vandaar dat we ruisdaelluchten schrijven en ruysdaellandschappen. Maar mocht u dit weer vergeten en toch ruysdaelluchten schrijven, dan kunt u zich er altijd uit redden door te wijzen naar de luchten boven de rivierlandschappen van Ruysdael.