Er is een klein betekenisverschil.

 

richten aan

verzenden
U kunt uw brief richten aan het hoofd Personeelszaken.

 

(zich) richten naar

in een bepaalde richting stellen, zich aanpassen
Ik richt mij naar haar voorkeuren.

 

(zich) richten op

nastreven
Deze organisatie richt zich op verbetering van de leefomstandigheden aldaar.

 

(zich) richten tegen

zich verzetten tegen
Hij richtte zich in zijn betoog vooral tegen de onzorgvuldige besluitvorming.

 

(zich) richten tot

aanspreken
Ik richt mij nu direct tot de voorzitter.

 

Er is dus een subtiel verschil tussen de volgende formuleringen:

  • Aan wie is uw brief gericht? (Wie is de geadresseerde?)
  • Tot wie is uw brief gericht? (Wie spreekt u eigenlijk aan?)