Er is een betekenisverschil.

 

relict

overblijfsel uit vroegere tijd
Deze heide met vennetjes is een relict van het vroegere landschap.

 

relikwie

overblijfsel van een heilige dat wordt vereerd, kostbaar aandenken
Onder het altaar in dit klooster zijn relikwieën ingemetseld van de heilige Benedictus.

 

Beide woorden in één zin: Het vereren van relikwieën of relieken wordt door moderne gelovigen beschouwd als een relict van een bijna verdwenen religieuze cultuur.