Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

 

Regiem mag bij ons ook gespeld worden zoals in de taal van herkomst, het Franse regime. Het meervoud krijgt in beide gevallen de -s eraan vast: regiems, regimes.


Het blijft wel een raadsel waarom voor dit woord ook het Nederlandse spellingregiem van kracht is, maar waarom wij bijvoorbeeld niet criem hebben naast crime. Enfin, u kunt zich nu verheugen over een woord met een dubbel paspoort.

 

Er zijn meer woordparen waarbij een klein verschil in spelling geen betekenisverschil geeft. Voor een overzicht van deze woordparen kijkt u bij aambeeld / aanbeeld.