Er is een klein betekenisverschil.

 

redenatie

argumentatie, betoog (vaak: vreemde redenering)
Die hele theorie van democratie in de Arabische wereld brengen: wat een redenatie!

 

redenering

argumentatie, betoog
Zijn redenering kwam erop neer dat cruisevakanties juist het leven bekorten.

 

Voor meer woordparen waarbij het achtervoegsel -atie / -ering tot een betekenisverschil kan leiden, kijkt u bij fundatie / fundering.