Er is een betekenisverschil.

 

rede

verstand, begripsvermogen
Een redeloos iemand kun je moeilijk tot rede brengen.

 

reden

argument, motief
De reden die hij gaf voor zijn wegblijven bleek een smoesje te zijn.

 

Een rede is ook een toespraak of een plaats om voor anker te gaan (de rede van Texel). En beide woorden in één zin: Zei Pascal niet dat het hart zijn redenen heeft die de rede niet kent?