Er is een betekenisverschil.

 

rechtsstatelijk

volgens de rechtsstaat
Elke ambtenaar moet een goed ontwikkeld democratisch en rechtsstatelijk besef hebben.

 

staatsrechtelijk

volgens het staatsrecht
Ik weet wel iets van strafrecht en civiel recht, maar staatsrechtelijk ben ik een leek. Vraag mij dus niets over de juridische organisatie van ons land.

 

Beide woorden in één zin: De voorgestelde reorganisatie van ons politieapparaat is staatsrechtelijk en rechtsstatelijk bezien voor kritiek vatbaar. Hier zegt de auteur dat er kritiek is omdat de reorganisatie niet voldoet aan criteria voor een rechtsstaat (met grondrechten voor burgers, enz.) en dat de reorganisatie misschien ook in strijd is met het staatsrecht, de nu geldende wettelijke regelingen betreffende overheidsorganen.