Er is een betekenisverschil.

 

rauw

ongekookt; ruw, onaangenaam
Zou alleen rauwe groente eten echt gezond zijn?
Dat viel hem rauw op z'n dak.

 

rouw

droefheid
Vroeger had je officiële rouwperioden na een sterfgeval.

 

Verwar dus niet rouwverwerking na een sterfgeval met rauwverwerking in de keuken. En ja, de woorden kunnen samengaan in een boektitel als Rauwe rouw, een zelfhulpboekje voor nabestaanden.

 

Slechts bij een paar woorden geeft de au of ou betekenisverschil. Vergelijk dauw / douw en nabauwen / nabouwen. Verder is het brauw in wenkbrauwen maar brouw in bierbrouwen. En beide mogelijkheden zijn goed in het eerste deel van rouwdouwer