Er is geen betekenisverschil.


Beide vormen zijn juist. De betekenis is: 'dateren op een datum die al voorbij is'. Daarom denken mensen die Latijn hebben gehad, vaak dat het ante moet zijn. Immers, ante betekent 'vooraf', zoals in antecedenten (voorafgaande feiten). Anti zou volgens hen alleen 'tegen' betekenen, zoals in antidepressivum.

 

Maar het woord antidateren schijnt uit latere varianten van het Latijn ontleend te zijn. Toen betekende anti ook 'vooraf'. Denk aan anticiperen (op voorhand inspelen op). En u eet ook niet iets 'tegen pasta' wanneer u een antipasta eet 'voorafgaand aan de pasta'. Zo bezien is antidateren eigenlijk even goed.