Er is een betekenisverschil.

 

prijs

geldbedrag waarvoor je iets in bezit kunt krijgen
De prijzen voor levensonderhoud zijn de laatste maanden gedaald.

 

waarde

het belang dat iets voor iemand heeft
Deze vulpen heeft voor mij hoge emotionele waarde. Ik zou hem voor geen prijs van de hand doen.

 

Prijs kan ook figuurlijk worden gebruikt: Dat is de prijs die je moet betalen voor een snelle carrière. Omdat 'belang' ook 'economisch belang' kan betekenen, wordt waarde ook gebruikt als indicatie van de prijs: Hoe wordt eigenlijk de waarde van dit huis berekend? En prijs en waarde kennen ook andere betekenissen, zoals blijkt uit de eerste prijs en normen en waarden. Beide woorden in één zin: De prijs van de grond is de laatste jaren vervijfvoudigd, maar de waarde ervan is juist gedaald.