Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

Dit ietwat oubollige woord voor 'nadenken' of 'piekeren' is een wat slordige uitspraak van praktiseren, dat vroeger niet alleen 'in praktijk brengen' betekende, maar ook 'uitdenken'. En omdat de i in een onbeklemtoonde lettergreep vaak de kleur van de e van de aanneemt, is ook prakkeseren goedgekeurd. Wel vreemd eigenlijk, want als u asperine zou schrijven, wordt dat u als fout aangerekend. Nou ja, niet verder over prakkeseren.

 

Er zijn meer woordparen waarbij een klein verschil in spelling geen betekenisverschil geeft. Voor een overzicht van deze woordparen kijkt u bij aambeeld / aanbeeld.