Er is een betekenisverschil.

 

portieren

deuren
De man sloeg uit frustratie het portier hard dicht.

 

portiers

deurwachters
Dankzij adequaat handelen van de portiers liep de vechtpartij niet verder uit de hand.

 

Dus op parkeerplaatsen kan men geen portieren tegenkomen die erop toezien dat portiers op slot worden gedaan. De verschillende betekenissen ziet u ook als u de woorden in het enkelvoud zet, want dan maakt het lidwoord dit onderscheid. Kijkt u daarvoor bij de portier / het portier.

 

Voor meer woorden met een meervoud op -en en op -s waarbij er sprake is van een betekenisverschil kijkt u bij curatoren / curators. Doorgaans is er geen betekenisverschil, maar kan er wel een stijlverschil zijn, zoals handelaars / handelaren. Voor meer voorbeelden daarvan kijkt u bij aardappelen / aardappels.