Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

Een zelfstandig naamwoord op -s krijgt in het meervoud doorgaans een -z: laars-laarzen, hals-halzen. In enkele gevallen blijft de s staan, omdat die in het meervoud ook gehoord wordt: impulsen, tendensen, walsen. In sommige gevallen zijn s en z beide goed, omdat beide uitspraakvarianten frequent voorkomen, zoals bij plonsen / plonzen. Voor meer voorbeelden kijkt u bij forensen / forenzen.