Er is geen betekenisverschil.


naar analogie met

met als voorbeeld, geïnspireerd door
Naar analogie met de nummering van auto’s wordt nu ook een tracering van wapens voorgesteld.


naar analogie van

met als voorbeeld, geïnspireerd door
Naar analogie van de Duitse U-Bahn hadden we de metro ook O-spoor kunnen noemen.


Er is wel beweerd dat naar analogie met een vermenging, een contaminatie, is van analoog met (overeenkomstig met) en naar analogie van. Maar dan is het wel zo’n frequent gebruikte vermenging dat het geen zin heeft om die af te keuren. Hetzelfde geldt overigens voor analoog met, waarin sommigen een vermenging zien van analoog aan en overeenkomstig met. Ook hier zijn beide uitdrukkingen juist.