Er is geen betekenisverschil.

 

De variatie is nu even vrij als die tussen op vakantie / met vakantie. Let wel: het gaat hier om de betekenis 'allereerst' of 'vooral'. Het voorzetsel op is wel het enig juiste in de betekenis 'het allerbelangrijkst': Zijn werk komt voor hem altijd op de eerste plaats.

 

Op de eerste plaats schijnt iets oudere rechten te hebben, maar in de eerste plaats is even goed. De op-zeggers komen, zo zegt men, uit een rooms-katholiek milieu of uit het zuiden van Nederland dan wel uit Vlaanderen. Als verklaring wordt weleens aangevoerd dat op de eerste plaats nogal eens voorkwam in (uit het hoofd te leren) catechismusteksten. Maar de vraag waarom op in deze teksten stond, is hiermee niet beantwoord.

 

Nu onthult in of op soms iets over de herkomst van de auteur. Maar in een gerechtelijk onderzoek over de herkomst van een dreigbrief, zal een rechter zich gelukkig niet gauw laten overtuigen door deze 'aanwijzing'.