Er is een betekenisverschil.


ampel

uitvoerig, gedetailleerd
We hebben de zaak grondig besproken en zijn na ampele overwegingen tot een conclusie gekomen.


amper

nauwelijks, nog maar net
Ik heb zo’n spierpijn dat ik amper kan lopen.


De woorden ampel en amper betekenen vaak elkaars tegendeel. Vergelijk de volgende zinnen:

  • U bent ampel in de gelegenheid gesteld uw mening kenbaar te maken. Uw spreektijd is nu voorbij.
  • U bent amper in de gelegenheid gesteld uw mening kenbaar te maken. Daarom geef ik u nu eerst het woord.

 

Nu u het verschil doorhebt, kunt u beide woorden zelfs in één zin gebruiken: Na ampel beraad waren zij amper in staat hun besluit te motiveren. Overigens wordt ampel weinig gebruikt, meestal alleen om deftig aan te geven dat er zeer uitvoerig is gesproken. En na ampel beraad is vaak een eufemisme voor een vergadering die nogal uit de hand liep.