Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

organigram

structuurschema van een organisatie
Puur uit verveling ruziën wij over 'organogram' of 'organigram'.

 

organogram

structuurschema van een organisatie; schematische beschrijving van de bouw en ligging van organen
Bij organogram denk ik zo aan organen; daarom kies ik voor organigram.

 

Beide vormen zijn juist. Op basis van de medische betekenis kreeg organogram een tweede betekenis: 'organisatieschema'.

En onder invloed van de i van organisatie werd vervolgens organigram populairder dan organogram. Maar wellicht denkt men in de medische wereld bij organogram nog eerder aan een schematische weergave van organen.