Er kan een klein betekenisverschil optreden.

 

optimaal

zo goed mogelijk, goed
Alles was erop gericht om de overgang optimaal te laten verlopen.

 

zo optimaal mogelijk

zo goed mogelijk
Alles was erop gericht om de overgang zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Oorspronkelijk betekende optimaal 'zo goed mogelijk'. Bij deze betekenis is zo optimaal mogelijk nogal dubbelop. Maar optimaal is ook 'goed' gaan betekenen, en in die betekenis is zo optimaal mogelijk prima. We kunnen dan ook spreken van optimaler en meest optimaal.