Er is een betekenisverschil.

 

opdat

geeft een doel aan
Karin begint aan een tweede studie opdat zij betere kansen krijgt op de arbeidsmarkt.

 

zodat

geeft een gevolg aan
Karin heeft een dubbel diploma zodat zij betere kansen heeft op de arbeidsmarkt.

 

Het voegwoord zodat kan ook gebruikt worden wanneer doel en gevolg beide een rol spelen. Dat is dan een bedoeld gevolg. Vandaar dat zodat in de volgende zin ook goed is: Karin vertrekt iets eerder zodat ze geen last heeft van files.

 

Het woordje opdat is nogal formeel. Vaker zien we een constructie met om: Karin begint aan een tweede studie om betere kansen op de arbeidsmarkt te krijgen.