Er is een betekenisverschil.

 

onwillekeurig

buiten de wil om, onbewust, zonder opzet
Als ik hem zie, denk ik onwillekeurig terug aan die lange mooie zomer.

 

willekeurig

lukraak, onverschillig welke, arbitrair; naar de wens van het moment, naar eigen zin; volgens de wil (tegenovergestelde van onwillekeurig)

Druk op een willekeurige toets om het scherm te activeren.
Deze manager meet met twee maten door zo willekeurig te werk te gaan.
De stotteraar heeft geen controle over de willekeurige spieren in het spraakorgaan.

 

De derde betekenis van willekeurig is tegengesteld aan die van onwillekeurig. Deze betekenis komt vooral voor in een medische context.