Er is een klein betekenisverschil.

 

onverantwoord

te riskant (en daarom niet te verantwoorden) (accent op gedrag)
Het was eigenlijk onverantwoord, zo veel uren achter het stuur.

 

onverantwoordelijk

roekeloos (en daarom niet te verantwoorden) (accent op personen)
Wat rijd jij onverantwoordelijk: zo vlak voor de bocht inhalen!

 

Bij onverantwoord ligt het accent op het gedrag, bijvoorbeeld een onverantwoorde belegging. Bij onverantwoordelijk ligt het accent op een persoon die een bepaald gedrag vertoont, bijvoorbeeld onverantwoordelijke beleggers. Dus:

  • Het is onverantwoord om nu de top te beklimmen.
  • De toeristen handelden onverantwoordelijk door het advies te negeren.

 

Maar soms blijft het onderscheid onduidelijk. In het volgende voorbeeld zijn beide keuzes te verdedigen: Het zou onverantwoord / onverantwoordelijk zijn wanneer we deze toeristen hun gang lieten gaan. Zie ook aansprakelijk / verantwoordelijk en verantwoordelijkheid / verantwoording.