Er is een betekenisverschil.

 

ongeregeldheden

rellen, wanordelijkheden
In ons dorp zijn op oudjaarsnacht drie aanhoudingen verricht na ongeregeldheden.

 

onregelmatigheden

afwijkingen van de regelmaat; fraude, verduistering
Er komt een aparte regeling voor de melding van vermoedens van onregelmatigheden, de zogenoemde 'klokkenluidersregeling'.

 

Intrigerend zijn deze verzachtende, verhullende omschrijvingen. Zijn rellen minder hevig wanneer ze ongeregeldheden heten? Zijn fraudes minder erg wanneer ze onregelmatigheden genoemd worden?

 

Ook intrigerend is het meervoud van deze woorden. We zeggen toch niet zo gauw dat er op oudejaarsnacht maar één ongeregeldheid was. En bij een onregelmatigheid denken we toch eerder aan een afwijking. Het zij zo, u weet nu hoe u heel netjes kunt praten over chaos en misdrijf.