Er is een betekenisverschil.

 

ongeluk

ongunstige gebeurtenis of toestand (in het algemeen)
Het overlijden van zijn kind stortte hem in diep ongeluk.
Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

 

ongeval

ongunstige gebeurtenis (vaak bij een beweging)
Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan.

 

Soms wordt in 'activiteiten van beweging' een onderscheid gemaakt tussen ongeluk (met dodelijke afloop), zoals in verongelukken, en ongeval (minder letsel). Op basis van dit onderscheid is dus een dodelijk ongeluk een pleonasme, en kun je spreken van een dodelijk ongeval. Maar in de meeste gevallen kan men ongeval ook vervangen door ongeluk. In de meeste gevallen, want we zeggen niet dat iemand per ongeval zijn glas laat vallen. En aan het foutieve Stuk ongeval! zien we dat de betekenis van ongeluk hoe dan ook veel ruimer is.