Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in stijl.


alvorens

voordat (heel formeel)
U bent genoodzaakt eerst punten in te wisselen alvorens u verder kunt sparen.


voordat

eerder dan
U moet eerst punten inwisselen voordat u verder kunt sparen.


Na alvorens kan ook het hele werkwoord komen: alvorens verder te sparen. Mocht u meer variatie willen: voor u verder kunt sparen. En ook heel formeel: vooraleer u verder kunt sparen.