Er is een betekenisverschil.

 

nietwaar

het tegendeel van waar
Is dat echt niet waar?

 

nietwaar

tussenwerpsel dat vraagt om bevestiging
Ach ja, vergissen is menselijk, nietwaar?

 

In een enkel geval betekenen twee woorden aaneen iets anders dan wanneer er een spatie tussen staat. Voor een lijst met woordparen waarbij een spatie betekenisverschil geeft, kijkt u bij achter elkaar / achterelkaar.