Er is een betekenisverschil.

 

nabauwen

honend napraten
Hoe meer er nagebauwd wordt, des te ernstiger is de huwelijkscrisis.

 

nabouwen

op dezelfde manier bouwen
Ik wil graag dit kasteel op schaal nabouwen.

 

Slechts bij een paar woorden geeft de au of ou betekenisverschil. Vergelijk dauw / douw en rauw / rouw. Verder is het brauw in wenkbrauwen maar brouw in bierbrouwen. En beide mogelijkheden zijn goed in het eerste deel van rouwdouwer.