Er is een betekenisverschil.

 

motivatie

bereidheid om iets te doen, stimulans, motief
De motivatie van de medewerkers om langer door te werken was niet erg groot.

 

motivering

argumentatie, datgene wat als argument of motief wordt gepresenteerd

De minister gaf de volgende motivering bij het ontraden van de motie.

 

Motivering wordt ook wel gebruikt in de betekenis 'motivatie', maar soms kan het handig zijn om onderscheid te maken tussen het motief en datgene waarmee u iets motiveert. Als u bijvoorbeeld niet naar een receptie wilt omdat u zo'n hekel hebt aan de jubilaris, dan is dat uw motivatie. Maar uw motivering kan dan zijn 'dringende werkzaamheden'.

 

Voor meer woordparen waarbij het achtervoegsel -atie / -ering tot een betekenisverschil kan leiden, kijkt u bij fundatie / fundering.