Er is een betekenisverschil.

 

misdaad

Nederland: slechte daad (geen juridische term)

Vlaanderen: zwaarste vorm van een misdrijf
In Nederland kun je niet veroordeeld worden voor een misdaad, wel voor een misdrijf.

 

misdrijf

Nederland: zwaar strafbaar feit (een minder zwaar strafbaar feit heet overtreding)
Vlaanderen: overkoepelende term voor elk strafbaar feit
In Nederland is een misdrijf veel erger dan een overtreding, maar in België kan een misdrijf ook een overtreding zijn.

 

Waar Nederland naast misdrijf de overtreding kent als een minder ernstig strafbaar feit, hanteert België drie categorieën die onder misdrijf vallen: overtreding, wanbedrijf en misdaad. Vooral juristen en journalisten boven en onder de grens willen nog weleens verwarring zaaien aan de andere kant van de grens. Dat is dan een slechte daad.