Er is geen betekenisverschil.

 

middel-

het midden aanduidend
middellangeafstandsraket, middeleeuwen, middelmatig

 

midden-

het midden aanduidend
middenberm, middenklasser, middenspel, middenvak

 

De voorvoegsels om het midden aan te geven kunnen vaak zonder bezwaar door elkaar gebruikt worden:

  • middelevenredig / middenevenredig
  • middelmanagement / middenmanagement
  • middelstuk / middenstuk
  • middelterm / middenterm

 

Maar soms is een bepaalde vorm ingeburgerd. Er is niets tegen om middenlang of middelberm te schrijven, maar we doen het nu eenmaal niet. Soms zijn de wegen van de taal ondoorgrondelijk. Waarom is het bijvoorbeeld geen middeldag of middendag, maar kortweg middag? En waarom is het geen middelnacht of middennacht, maar vervangt een r de l of de n in middernacht?

 

Geoefende schrijvers weten dat naast middelpunt geen middenpunt bestaat, maar naast middelvinger wel middenvinger, en dat naast middenstand geen middelstand voorkomt, maar naast middenterm wel middelterm. En zeer geoefende schrijvers halen middellijn en middenlijn niet door elkaar. Een middenlijn is een lijn die een sportveld in tweeën verdeelt, en een middellijn is een lijn door het middenpunt, pardon middelpunt van een cirkel (de diameter van de cirkel).