Er is een betekenisverschil.

 

metrum

vast schema van sterke en zwakke noten (maat) of lettergrepen (versvoet)
Het metrum van de driekwartsmaat in de muziek kennen we in de poëzie als dactylus (lang-kort-kort).

 

ritme

patroon in afwisseling van lange en korte noten (muziek) of zware en lichte lettergrepen (taal)
Het opzwepende ritme in dit nummer zorgde ervoor dat niemand kon blijven zitten.

Die zin loopt gewoon niet, er zit volstrekt geen ritme in.

 

De overlap in betekenis wordt veroorzaakt door 'vast schema' en 'patroon'. Een patroon is immers ook een schema. Maar het metrum, bijvoorbeeld een driekwartsmaat, kan in het vaste schema (sterk-zwak-zwak) verschillende ritmes bevatten: de tweede tel kan regelmatig in tweeën zijn opgedeeld; de eerste noot kan twee tellen duren, enzovoort. Het woord ritme wordt ook algemener als patroon gebruikt buiten muziek en taal: Toen onze kinderen klein waren, hadden wij tussen opstaan en naar school gaan een vast ochtendritme.