Er is geen betekenisverschil. Wel wordt soms een andere gezagsverhouding gesuggereerd.

 

medewerker aan
Er is een begin van gezagsverhouding bij medewerker aan een instituut.

 

medewerker bij
Deze gezagsverhouding komt in beeld met medewerker bij een instituut.

 

medewerker in
Medewerkers voelen zich het meest vrij wanneer zij medewerker zijn in een instituut.

 

medewerker van
En de gezagsverhouding blijkt het duidelijkst uit medewerker van een instituut.