Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

 

Er zijn taalgebruikers die denken dat litteratuur fout is. Toch is deze, weinig voorkomende, spelling ook toegestaan. Want de uitspraak met de i van splitter is niet onbeschaafder dan de uitspraak met de ie van liter.


Er zijn meer woordparen waarbij een klein verschil in spelling geen betekenisverschil geeft. Voor een overzicht van deze woordparen kijkt u bij aambeeld / aanbeeld.