Er is een betekenisverschil.


alles behalve

alles met uitzondering van
Je krijgt van mij alles behalve het horloge.


allesbehalve

helemaal niet
Hij is allesbehalve vriendelijk.


Soms zijn beide notaties te verdedigen, omdat beide betekenissen mogelijk zijn. Vergelijk:

  • Dwaze vaders zijn alles behalve dwaas.
  • Dwaze vaders zijn allesbehalve dwaas.


In een enkel geval betekenen twee woorden aaneen iets anders dan wanneer er een spatie tussen staat. Voor een lijst met woordparen waarbij een spatie betekenisverschil geeft, kijkt u bij achter elkaar / achterelkaar.