Er is nauwelijks betekenisverschil, het gaat om een verschil in gebruik en combinatiemogelijkheden.

 

kwijt

onvindbaar, verdwenen, verloren
Ik ben mijn sleutels kwijt.

 

weg

onvindbaar, verdwenen, verloren
Mijn sleutels zijn weg. (Dat heb ik net ontdekt.)

 

zoek

onvindbaar, verdwenen, verloren
Mijn sleutels zijn zoek. (Ik heb al even gezocht.)

 

De woorden betekenen hetzelfde, maar de constructies verschillen. Kwijt wordt alleen gebruikt in de constructie 'men is iets / iemand kwijt'. Weg en zoek komen alleen voor in de constructie 'iemand / iets is zoek'.

 

Soms wordt het woord kwijt gebruikt in de weg-zoekconstructie: Mijn sleutels zijn kwijt. Dit geldt vooral in Vlaanderen als onverzorgd taalgebruik. Het gaat hier dus om een vermenging van twee constructies, een contaminatie. Maar u bent met deze verwisseling van weg en kwijt qua taal nog niet de weg kwijt.

 

Tussen weg en zoek bestaat een miniem betekenisverschil. Met zoek wordt soms benadrukt dat er al even gezocht is. Soms is er ook een klein betekenisverschil tussen kwijt en zoek.

  • Ik ben mijn tekst kwijt.
  • Mijn tekst is zoek.

 

De laatste zin heeft alleen de betekenis 'fysiek onvindbaar'. De eerste zin kan ook een 'mentale' betekenis hebben (onvindbaar in mijn hoofd).