Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling.

Het gaat hier om de spellingvariant e-i. Het van oorsprong Arabische woord al kimi betekent letterlijk 'de chemie' (een oude occulte filosofie of pogingen om goud te maken). Omdat het hier gaat om chemie, is de nevenvorm alchemie goed te verklaren. Deze vorm is nu zelfs veel gebruikelijker dan alchimie.


Er zijn meer woordparen waarbij een klein verschil in spelling geen betekenisverschil geeft. Voor een overzicht van deze woordparen kijkt u bij aambeeld / aanbeeld.