Er is geen betekenisverschil.


Sommige woorden hebben een meervoud op -en en op -s. Doorgaans is er geen betekenisverschil, wel kan er een stijlverschil zijn. Voor meer van deze woordparen kijkt u bij aardappelen / aardappels.


In sommige gevallen is er wel verschil in betekenis, zoals bij portieren / portiers. Voor meer voorbeelden daarvan kijkt u bij curatoren / curators.

 

De dubbele meervoudsvorm bij keuze (keuzen en keuzes) leidt ertoe dat in samenstellingen geen tussen-n wordt ingevoegd: keuzemenu. Bij woorden met zowel een meervoud op -n als op -s na een -e hebt u namelijk geen keuze; de tussen-n blijft achterwege.