Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in gebruik.

 

Kamerlid

volksvertegenwoordiger
Niet elk Kamerlid is een goede volksvertegenwoordiger.

 

volksvertegenwoordiger

Kamerlid
Er zijn Kamerleden die zich liever volksvertegenwoordiger noemen, omdat Kamerlid zo'n afstandelijke indruk maakt.

 

Andere woorden met dezelfde betekenis: parlementariër (in Vlaanderen ook parlementair) en parlementslid. Met Kamer wordt in Nederland de Tweede Kamer bedoeld en in Vlaanderen de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Eerste Kamer heet in Vlaanderen Senaat, en wordt in Nederland ook wel zo genoemd. Een lid daarvan heet senator en in Nederland ook Eerste Kamerlid.