Er is een betekenisverschil.


al lang

reeds geruime tijd
Ik woon hier al lang.


allang

heus wel, maar al te goed, heel zeker
Ik weet allang wat er gaat gebeuren.


Dus: Het is allang goed! En: Het is al lang goed tussen ons.


In een enkel geval betekenen twee woorden aaneen iets anders dan wanneer er een spatie tussen staat. Voor een lijst met woordparen waarbij een spatie betekenisverschil geeft, kijkt u bij achter elkaar / achterelkaar.